bike depot
上一主題下一主題
«12345»Pages: 1/6     Go
主題 : 2020 2 10 週日 飛鵝山萬里長城西貢洪記海鮮酒家午餐馬鞍坳大金鐘昂坪梅子林大水坑下午茶
級別: 論壇版主
0  發表于: 10-02-2020 10:32

0 2020 2 10 週日 飛鵝山萬里長城西貢洪記海鮮酒家午餐馬鞍坳大金鐘昂坪梅子林大水坑下午茶


 

級別: 論壇版主
1  發表于: 10-02-2020 11:04

風和日麗寒冷的天氣,山野特別多人活動抗疫強化自己的身體。飛鵝山順利起步順利到達西貢市中心的洪記海鮮酒家午餐只是11.45時,好快!餐後有幾個朋友仔自由活動,大隊只有 7 個人繼續去馬鞍坳,大隊到頂只是14.30時到齊,真係快到丫,大家得到各位行山群組的鼓勵,郊野共融,好開心。昂坪景點人數眾多好似什麼墟咁。15.50時去到富安花園下午茶又見返逆流大叔車隊下午茶,人生何處不相逢!

 

級別: 論壇版主
2  發表于: 10-02-2020 11:18

 

級別: 論壇版主
3  發表于: 10-02-2020 11:19

 

級別: 論壇版主
4  發表于: 10-02-2020 11:19

 

級別: 論壇版主
5  發表于: 10-02-2020 11:20

 

級別: 論壇版主
6  發表于: 10-02-2020 11:20

 

級別: 論壇版主
7  發表于: 10-02-2020 11:21

 

級別: 論壇版主
8  發表于: 10-02-2020 12:07


 

級別: 論壇版主
9  發表于: 10-02-2020 12:08

 

上一主題下一主題
«12345»Pages: 1/6     Go