bike depot

上一主題下一主題
«12345»Pages: 1/6     Go
主題 : 2019 6 2 週日東涌大佛貝納其貝澳午餐梅窩單車練習場東涌
級別: 論壇版主
0  發表于: 03-06-2019 14:40

0 2019 6 2 週日東涌大佛貝納其貝澳午餐梅窩單車練習場東涌


 

級別: 論壇版主
1  發表于: 03-06-2019 14:55

天氣翳焗, 每日都有雷暴警告,有部份睇天做人,有部份必到不可。東涌上大佛,兵分兩路,原本一小時的由馬路上大佛的行程,是日用咕80分鐘到頂。濕滑的貝納其,充滿危機,好滑 好跣, 僥倖大家沒有意外,下午的梅窩單車練習場,又係兵分兩路,有D由白富田去(但中途遇 雷劈)應平安歸家,因為沒有新聞報導說,有部份人由墳場的路口進入單車練習場,僥倖地又是沒有意外。

 

級別: 論壇版主
2  發表于: 03-06-2019 14:57


 

級別: 論壇版主
3  發表于: 03-06-2019 15:08


 

級別: 論壇版主
4  發表于: 03-06-2019 15:12


 

級別: 論壇版主
5  發表于: 03-06-2019 15:20


 

級別: 論壇版主
6  發表于: 03-06-2019 16:11


 

級別: 論壇版主
7  發表于: 03-06-2019 16:14


 

級別: 論壇版主
8  發表于: 03-06-2019 16:16


 

級別: 論壇版主
9  發表于: 03-06-2019 16:19


 

上一主題下一主題
«12345»Pages: 1/6     Go